Bayat boyu,Oğuz Kağan Destanı'na göreOğuzların24 boyundan biri veKaşgarlı Mahmud'a göre Divân-ı Lügati't-Türk'deki yirmi iki Oğuz bölüğünden dokuzuncusudur. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz kültür hizmeti çalışmaları kapsamında ilçemizin adını da aldığı Bayat Boyu'nun tarihçesini araştırmış ve elde ettiği veriler neticesinde Bayat Boyu'nun Anadolu Coğrafyasındaki yerleşim haritasını çıkartmış ve halkımızın hizmetine sunmuştur. Birçok kaynağın taranarak oluşturulan yerleşke haritası, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli KÖKSOY ve Şube Müdürü Hasan IŞIK'ın Kaymakamımız Sayın İbrahim Halil TOPRAK'ı ziyaretleri esnasında sayın kaymakamımıza takdim edilmiştir.